Lebensmittel

Warzywa i owoce

Warzywa i owoce - Lebensmittel

Powierzchnie przetwarzanych owoców i warzyw są narażone na działanie mikroorganizmów, w szczególności w zakładach przetwórczych owoców i warzyw, gdzie produkuje się świeże mieszanki czy produkty convenience. Mogą to być pleśnie, bakterie lub wirusy, które są przenoszone poprzez powietrze, taśmy i skrzynki transportowe lub poprzez kontakt z opakowaniami. Zakres kontaminacji w stosunku dom tych wrażliwych, świeżych produktów stoi w bezpośrednim związku z ich trwałością. Im większa kontaminacja, tym szybciej ulegają zepsuciu. Z odczuwalnymi – przede wszystkim, kiedy dotyczy to dużych ilosci – skutkami gospodarczymi.

Systemy sterylizacyjne UV-C firmy STERILSYSTEMS podnoszą wysoce bezpieczeństwo produktu w przetwórstwie owoców i warzyw. Na przykład w postaci urządzeń sterylizacji powietrza instalowanych w pomieszczeniach produkcyjnych lub poprzez wysoko efektywne systemy USC do sterylizacji taśm produkcyjnych. Moduły UV-C w systemach wentylacyjno-klimatyzacyjnych zaopatrują np wszystkie ważne dla produkcji pomieszczenia w sposób ciągły w wysterylizowane powietrze. Urządzenia są dopasowywane indywidualnie do warunków i potrzeb. Zabijają one do 99,9% mikroorganizmów i zapobiegają w ten sposób ich rozmnażaniu i rozprzestrzenianiu. Wszystkie urządzenia sterylizacyjne są absolutnie nieszkodliwe dla personelu. Systemy UV-C firmy STERILSYSTEMS są decydującymi ogniwami w łańcuch higienicznym. Całkowicie bez chemii na czysto fizycznej bazie.

You are using an outdated browser.

Modern Browsers are:

Mozilla Firefox

Mozilla Firefox

Mozilla Firefox

Google Chrome