Lebensmittel

Mięso i drób

Mięso i drób - Lebensmittel

Produkcja mięsa i drobiu – w makro i mikroskali – zalicza się do najbardziej wrażliwych obszarów w ogólnej produkcji środków spożywczych. Mimo spełniania ustawowych przepisów odnośnie higieny jak również stosowania w zakładach systemów HACCP i IFS nieuchronnie pojawia się problematyka możliwej kontaminacji ze szkodliwymi mikroorganizmami takimi jak bakterie, grzyby, drożdże i wirusy. Może to nastąpić w wyniku wprowadzania bakterii poprzez surowce lub zanieczyszczone powietrze, zanieczyszczone taśmy transportowe, noże, opakowania. Wysoka wilgotność powietrza w pomieszczeniach produkcyjnych i chłodniczych może powodować dodatkowe drastyczne rozmnażanie się mikroorganizmów USC mieć negatywny wpływ na trwałość i jakość produktów.

Systemy sterylizacyjne UV-C firmy STERILSYSTEMS podnoszą w wysokim stopniu bezpieczeństwo procesów produkcyjnych. Na przykład w formie pojedynczego lub wielokrotnego modułu zintegrowanego w systemie wentylacyjno klimatyzacyjnym, zapewniają ciągłe zaopatrzenie ważnych dla produkcji pomieszczeń w wysterylizowane powietrze. W indywidualnym dopasowaniu do warunków produkcji mikroorganizmy są zabijane ze skutecznością do 99,9% a ich rozprzestrzenianie jest zdecydowanie ograniczone. Powietrze wewnątrz pomieszczeń jest wyczuwalnie lepsze i również pracownicy są chronieni przed bakteriami i wirusami. Systemy UV-C firmy STERILSYSTEMS są decydującymi ogniwami w łańcuch higienicznym. Całkowicie bez chemii na czysto fizycznej bazie.

You are using an outdated browser.

Modern Browsers are:

Mozilla Firefox

Mozilla Firefox

Mozilla Firefox

Google Chrome