URZĄDZENIA DO DEZYNFEKCJI WODY

Aquastera

ASUV i A Serie

Woda pitna i jej jakość: Zgodnie ze swoim przeznaczeniem AQUASTERA instalacji do dezynfekcji wody promieniowaniem UV zapewnia niezawodną sterylizację bez użycia środków chemicznych i bez zmiany początkowych właściwości wody.

Współczynnik pH, smak i zapach, kolor i zawartość minerałów: Wszystko to nie zmienia się. Dezynfekcja wody pitnej lub technologicznej oznacza redukcję stwierdzonej w wodzie zawartości chorobotwórczych zarazków o 99,999 procent. Aby taką wartość osiągnąć, AQUASTERA wykorzystuje dawkę 400 J/m2. Potwierdza ją badanie biodozymetryczne i posiada ona certyfikację zgodności z normą austriacką 5873-1 i normą Niemieckiego Stowarzyszenia Instalatorów Gazowych i Wodnych W-294.

ÖVGW Geprüft Logo DVGW Logo SVGW Logo

Nie ma znaczenia, czy zdezynfekowana ma zostać woda pitna, technologiczna czy ścieki. Jest wiele różnych zastosowań, ale działanie zawsze takie same: po prostu całkowicie czysta pod względem mikrobiologicznym woda bez żadnych ale. Ponieważ nie stosuje się żadnych środków chemicznych, niepożądane zanieczyszczenia biologiczne zostają zahamowane bez utraty cennych składników materialnych. Oczywiście dezynfekcja w żadnym stopniu nie wpływa na smak i nie pozostawia żadnych resztek.

Aquastera

Zastosowanie

 • Instalacje wodociągowe
 • Szpitale i kliniki
 • Przemysł spożywczy
 • Dezynfekcja wody czystej i ultraczystej Przemysłowa woda technologiczna
 • Instalacje zimnej i gorącej wody Przemysł farmaceutyczny i chemiczny (profilaktyka ochrony przed bakteriami Legionella)
 • Produkcja napojów i browarnictwo
 • Baseny i wanny z hydromasażem

Opcje

 • Ograniczenie natężenia przepływu
 • Pomiar natężenia przepływu z wodomierzem kontaktowym
 • Kontrola temperatury z zaworem spustowym
 • Śrubunki
 • Zawór odcinający
 • Transmisja sygnału alarmowego przez kabel lub drogą radiową
 • Zasilanie z ogniw słonecznych

Właściwości

 • Kompaktowa budowa
 • Polerowana elektrolitycznie obudowa ze stali nierdzewnej V4A
 • Ciśnienie robocze do 12 bar
 • Wysterylizowany płomieniowo kurek do pobierania próbek na wlocie i wylocie
 • Elektroniczny układ sterowania
 • Kontrola promiennika
 • Selektywna kontrola intensywności promieniowania UV-C zgodna z normą Niemieckiego Stowarzyszenia Instalatorów Gazowych i Wodnych W-294 i normą austriacką 5873-1
 • Wyświetlacz ciekłokrystaliczny ze wskazaniem bezwzględnej intensywności promieniowania UV-C w W/m2, względnej w %, roboczogodzin i dawki w J/m2
 • Bezpotencjałowe styki sygnalizacyjne alarmu i wstępnego alarmu 4-20 mA
 • Wyjście do sterowania zaworem spustowym
 • Możliwość zdalnego sterowania
 • Zabezpieczenie przed uszkodzeniem
 • Wysokowydajny promiennik z technologią Longlife zapewniającą żywotność do 12 000 godzin
 • Wysokiej jakości rury ochronne z twardego kwarcu
 • Zintegrowana płyta do montażu na ścianie
 • Urządzenie bardzo ekonomiczne
 • Bardzo małe zużycie energii elektrycznej
 • Łatwy montaż
 • Przejrzysta instrukcja montażu
 • Maksymalnie uproszczona obsługa

Technische Datenblätter

Aquastera/Aqua UVtron Technisches Datenblatt

Pozostań w kontakcie z nami!

You are using an outdated browser.

Modern Browsers are:

Mozilla Firefox

Mozilla Firefox

Mozilla Firefox

Google Chrome